Arabuluculuk Hizmeti

Burcu Atik Hukuk & Danışmanlık & Arabuluculuk Bürosu, Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışmakta olup aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti vermektedir.

 • İşçi-işveren uyuşmazlıkları 

 • Telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

 • Maddi-manevi tazminat

 • Borç-alacak ilişkisi 

 • Sigorta koop.sorumluluğu - zarar tazmini 

 • Mal rejimi 

 • Nafaka 

 • Kira alacağı 

 • Zarar tazmini 

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlık 

 • Hisse devri

 • Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklar 

 • Miras taksimi 

 • Ortaklığın feshi 

 • Tahliye 

 • Tapu iptali ve tescil

 • Ön alım hakkının kullanılması 

 • Taşınmaz taksimi 

 • Kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlık 

 • Taşınmaz devri 

 • Ticari ortaklıktan ayrılma 

 • Yabancılık unsuru taşıyan uyuşmazlıklar 

 • Yerine getirme 

 • Taşınır devri 

 • Tüketici hukukundan kaynakalanan uyuşmazlık 

 • Aile hukuku (nişan bozulması) 

 • Ecrimisil - meni müdahale 1 telif haklarından kaynaklanan tazminat ve alacak

 • Haksız el atmanın önlenmesi - eski haline getirme 

 • Maddi-manevi tazminat 

 • Katılma alacağı 

 • Taşınır iadesi 

 • Tazminat ihtilafının giderilmesi 

 • Diğer davalar  (kamu düzenini ilgilendirmeyen ve cebri icraya elverişli konularda ) 

Size daha iyi bir hizmet sunabilmek için gizlilik politikamız doğrultusunda çerezler kullanıyoruz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiye KVKK Aydınlatma Metni sayfasından ulaşabilirsiniz.